Ajankohtaista:

*Vammaisneuvoston kokous 20.2.2020

Vammaisneuvoston kokouksessa meille esiteltiin "Kaikukortti", kortti oikeuttaa erillaisiin kultturitapahtumiin osallistumisen maksutta, mm Imatran Kaupunginteatterin oman tuotannon näytöksiin, museokäynteihin yms.

Kaikukortti käy myös muissa mukana toiminnassa olevissa kunnissa, kortin käyttöalue laajenee kaiken aikaa.

Kortin saaminen edellyttää esim vammaispalvelujen asiakkuutta.

Työntekijöille on olemassa oma saattajakortti, jolla voi lähteä "Kaikukortin" omaavan ryhmän saattajaksi, saattajakortti ei ole henkilökohtainen, toisin kuin muut "Kaikukortit".

Korttia haetaan vammaispalveluista Tanja Tervoselta, PUH 040 573 2430.

Lisää tietoa alla olevasta linkistä.

*Vammaisneuvoston kokous 8.1.2020

Kokouksessa esittäytyivät Eksoten työnohjaajat Mika Piiroinen ja Hanna Lange. He ovat olleet työssään nyt kaksi vuotta, sinä aikana on saatu luotua uusia palkallisia työsuhteita 21, kun niitä heidän aloittaessaan oli neljä. Kävimme hyvää keskustelua siitä, että kaikille päiväaikaisen toiminnan muodoille on tarve: on tarve toimintakeskukselle, työkeskukselle, mutta niin on myös palkkatyöpaikoille.

Työnohjauksesta on myös tehty video, jossa esiintyy meille tuttuja ;)

Liiteenä linkki Eksoten luomaan esitteeseen tyonantajille


*Ero Kehitysvammaisten Tukiliitosta.

Johtokunta esitti syyskokoukselle 30.10.19 eroa Kehitysvammaisten Tukiliitosta, syyskokous hyväksyi esityksen yksimielisesti. Johtokunta vahvisti eropäätöksen 8.12.19. Jäsenistölle on lähetetty kirje asiasta ja sen voi lukea myös oheisesta linkistä:

*Tapaaminen Eksoten kanssa 13.11.19

Imatran, Joutsenon ja Lappeenrannan yhdistykset tapasivat Eksoten viranhaltijoita.

Paikalla olivat kaikkien vammaispalvelujen vastuualueiden edustajat, jonka koimme niin, että asiaamme arvostetaan.

Keskustelimme valtakunnallisista asioista, kuten missä mennään vammaispalvelulain muutoksessa.

Eksoten puolelta huomattavaa on vammaispalveluiden asiakasmäärien kasvu, se on haaste. Palvelutakuu kuitenkin toimii, asia otetaan käsittelyyn nopeasti, 0,5-3pv ja päätöksen saamiseen kuluva aika on 4-12pv, joskus tarpeen vaatiessa jopa heti.

Eksote on ottanut käyttöön kuvitetun palvelusuunnitelman, se esiteltiin yhdistysväelle ja oli hyvä! Myös kuvallinen ajanvaraus/tiedote palvelusuunnitelmapalaverista on luotu. Malli kuvallisesta palvelusuunnistelmasta alla linkkinä.

Paikallisista asioista nostimme taksikyydit ja työtoiminnan.

Taksikyydeissä on ollut edelleen paljon ongelmia, mutta onko käyttäjät väsyneet niitä Eksotelle raportoimaan?

Kyydeissä jatkuu vanhat ongelmat: kyyti ei tule ajallaan tai ei ollenkaan, kyytiin ei mahdukaan pyörätuolit tms. Eksote kirjoittaa tiedotteen, jossa muistutetaan että ongelmat tulee raportoida oikeaa tietä jotta ongelmiin voidaan puuttua, saadaan kellonaika ja paikka tms ylös.

Keskustelimme Imatran työkeskuksen tilanteesta. Anne Ikäheimonen on tehnyt kattavan koonnin työkeskusuudistuksesta, joka liitteenä. Maanantaina 11.11.19 työkeskuksella on ollut omaisille keskustelutilaisuus ja tuolla uudistusta on pidetty hyvänä.

Kun muutto uusiin tiloihin on saatu päätökseen ja homma pyörimään, työkeskus kutsuu yhdistyksen kylään :)

Tiedustelin onko niiden, jotka kerta-astialla haluaisivat jatkaa, kanssa keskusteltu - kaikkien kanssa on keskusteltu, mutta jos tuntuu että halua on keskustelua jatkaa, tulee olla yhteydessä Anne Ikäheimoseen,

0400 534 711 tai anne.ikaheimonen@eksote.fi

Kerta-astian kanssa on vuosien mittaan käyty keskusteluja työtoiminnan muuttamisesta palkkatyöksi joidenkin kohdalla, mutta ainakaan silloin keskustelut eivät ole tähän johtaneet.


Lisäksi sovimme tiedottamisen tehostamisesta: Vastuualueiden edustajat jakavat tietoa alueelleen mm tulevista tapahtumista ja kannustavat osallistumaan.

Eksoten muistio tapaamisesta alla linkkinä.

* Johtokunta kokoontui 17.10.2019 ja päätti siirtyä omavastuu- tms maksuissa laskutuskäytäntöön.

Jatkossa lähetämme teattereista yms retkistä osallistumismaksun laskulla kotiin. Näin helpotamme rahastonhoitajan maksuseurantaa. Rahastonhoitajana toimii Mirja Venäläinen.

Laskuja koskevissa tiedusteluissa:

Mirja Venäläinen 0405673007