Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kehitysvamma on vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on - kuten meillä kaikilla - omat rajansa ja kykynsä. Kehitysvammaisten ihmisten rajoitukset liittyvät sekä päivittäiseen elämään että kykyyn sopeutua elämänmuutoksiin ja ympäristön vaatimuksiin.

Kaikille avoin, suvaitseva ja esteetön yhteiskunta toimivine tukipalveluineen auttaa kehitysvammaista ihmistä elämään hyvää, hänelle luontaista, itsenäistä elämää. Suomessa on n. 30 000 ihmistä, joilla on eriasteinen kehitysvamma.

Toiminnan tavoite

Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnan tavoitteena on:

  • edistää kehitysvammaisten sekä heidän perheittensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja parantaa elämänlaatua
  • toimia jäsenistön aktiivisena edunvalvojana kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa.
  • lisätä jäsenistön yhteenkuuluvuutta järjestämällä ja tukemalla harrastus- ja virkistystoimintaa.

Edunvalvonnan lisäksi yhdistyksemme

  • järjestää tukihenkilö- ja vertaistukitoimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.
  • tarjoaa jäsenistölle monipuolista osallistumista tarjoavaa virkistystoimintaa, jonka tavoitteena on mielekäs vapaa-aika.
  • ylläpitää Kanerviston kesäpaikkaa jäsenistön virkistäytymistä ja yhteisiä tapahtumia varten.
  • tuo aktiivisesti keskusteluun epäkohtia, tekee ehdotuksia niiden korjaamiseksi sekä palveluntarpeiden muutosten toteuttamisesksi