Olemme tehneet Lakitoimisto Kumpuvuoren kanssa markkinointi ja neuvonta -sopimuksen. Sopimus sisältää neuvonnan ja erikseen johtokunnan päätöksestä ostopalveluna isommat koulutuskokonaisuudet ja kantelut.

Kumpuvuori hoitaa myös yksilön asiat, jotka usein kuuluvat kehitysvammaisten kohdalla yleisen oikeusavun piiriin.

Lisätietoa:

Yhdistyksemme tukee jäsenistöä oikeuksien valvonnassa.

Olemme lokakuussa 2019 avanneet neuvotteluyhteyttä Kehitysvammaliiton kanssa, sekä solmineet sopimuksen Lakitoimisto Kumpuvuoren kanssa.

Esimerkkeinä oikeuksien valvonnasta:

-Edunvalvoja eväsi pyynnön päästä pizzalle ja oluelle: valitimme maistraatin johtoon ja kyseinen edunvalvoja ei jatkanut meidän yhdistyksen jäsenten edunvalvojana.

-Eksote alkoi periä ateriamaksuja Jaakkiman opistolla opiskelevilta kesken lukukauden vaikka sellaisesta ei oltu sovittu: teimme kirjallisen valituksen ja perityt maksut palautettiin.

-Nuorelta evättiin henkilökohtainen avustaja 2. asteen opintoihin, seurauksena olisi ollut että hän ei voi jatkaa Luovissa. Kirjallisesti valitimme yhdessä perheen kanssa ja päätös kumottiin ja hän sai henkilökohtaista apua.

-Kantelu oikeudesta matkustaa ostopalveluna Lakitoimisto Kumpuvuorelta. Asia on vielä kesken.

-Aloite asumisesta Eksotelle. Tavoitteena lisätä ympärivuorokautisen tuen asumisen paikkoja: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö kartoittaa tonttipaikkoja 3*5 paikkaiselle kotiryhmälle.

-Olemme avustaneet Kelan hakemuksissa, valituksissa jne, autoverohuojennuksessa, taksikorteissa yms yms.


Tätä työtä tulemme jatkamaan ja tehostamaan Lakitoimisto Kumpuvuoren kanssa tehdyn sopimuksen myötä.-